Jaotised / Разделы
Rühmad / Группы
Statistika / Статистика

Online kokku: 1
Külalised: 1
Kasutajad: 0

Õppekava põhiprintsiibid / Основы программы


Meie õppekava põhiprintsiibid:

 

Õppe- ja kasvatustöö kehtestamatu tsükkel on mõeldud perioodiks 1 septembrist 31 augustini.

Kava põhiprintsiibiks on laste hariduse, kasvatuse ja arengu ühtsus.

- Laste arengu individuaalsuse ja potentsiaali arvestamine. Laste sooliste, ealiste ja rahvuselisi iseärasusi arvestamine.

- Laste tervise säilitamine ja tugevdamine.

- Laste kreatiivsuse toetamine.

 -
Õppimine mängu kaudu, mäng on lapse põhitegevus, mis tagab ealise kasvatuse ja   annab võimalusi teadmiste ja oskuste kinnistamiseks.
 

-
Humaansetele suhetele väärtuste andmine, andmine lastele võimaluse ise tegevust valida, positiivse kliima loomine iga lapse jaoks, tema õigustest kinnipidamine ja   0lugupidamine. 

- P
ositiivse keskkonna loomine lapse arenguks ja sotsialiseerimiseks.

-
Lapse ohutus- ja edutunde tagamine.

- Koolieelse lasteasutuse ja lastevanemate koostöö ühise arengu keskkonna loomiseks.

- Erinevate tegevuste integreerimise põhimõte.

- Õppimise protsessi tunnetamise põhimõte; oma Mina, oma teadmiste ja saavutuste tunnetamine.
 

- Laste arengu analüüsi ja hinnangu põhimõte.  

- Erivajadustega lapse toetamise põhimõte.  Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid, põhimõtted, sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel vanuseti esitatakse seitsmes valdkonnas:
1) Mina ja keskkond
2) Keel ja kõne
3) Eesti keel kui teine keel
4) Matemaatika
5) Kunst
6) Muusika
7) Liikumine

Täiendav tegevus on tihedalt seotud põhitegevusega:                                                                                

- Koostöö perekonnadega, koolidega ja teiste kultuuri asutustega.                                            

- Laste hoidmine ja nende tervise tugevdamine.                                                                               

- Sotsiaalne hoolitsemine ja kultuursed üritused.

 

Основные принципы учебно-воспитательной деятельности:

 

Непрерывный цикл учебно-воспитательной программы рассчитан на период с 1 сентября по 31 августа.


Основные принципы программы - единство обучения, воспитания и развития ребенка.


- Учет индивидуальности и потенциала развития ребенка, возрастных и половых, национальных особенностей детей.


 - Сохранение и укрепление здоровья ребенка.


- Поддержка креативности ребенка.


- Учеба через игру. Игра - ведущая деятельность ребенка, обеспечивает возрастное развитие и воспитание ребенка и придает возможности для закрепления знаний и умений.


- Создание благоприятной среды для развития и социализации ребенка.


- Обеспечение для ребенка чувства безопасности, переживаний успеха.


- Сотрудничество семьи и детского учреждения для создания единой среды развития детей.


- Интеграция различных видов деятельности.


- Анализ и оценка развития ребенка.


- Поддержка ребенка с особыми потребностями.

 


В программе рассматривается весь комплекс деятельности детского дошкольного учреждения.

Учебно-воспитательная работа охватывает следующие сферы деятельности:

- Я и среда

- Язык и речь

- Эстонский - как второй язык

- Математика

- Искусство

- Музыка

- Подвижность

 


Дополнительная деятельность тесно связана с основной:


- Сотрудничество с семьями, со школой, другими культурными учреждениями.


- Содержание детей и оздоровительная работа с ними.


- Социальная забота и культурные мероприятия.

Sissepääsuvorm / Форма входа
Kalender / Календарь
«  Detsember / Декабрь 2023  »
E / ПнT / ВтK / СрN / ЧтR / ПтL / СбP / Вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Otsing / Поиск

Copyright Narva Lasteaed Vikerkaar © 2023
Сделать бесплатный сайт с uCoz